PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS

 • MB GIFTY BOX INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS WWW.GIFTYBOX.LT PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS v.01

  1. Bendrosios nuostatos
     1.1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau Taisyklės) – šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.
     1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pateikiant užsakymą Pardavėjui. Galimybė įsigyti prekes el. parduotuvėje sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Taisyklėmis.
     1.3. Elektroninė parduotuvė (arba el. parduotuvė) – www.giftybox.lt priklausanti Pardavėjui.
     1.4. Pardavėjas – MB Gifty Box, įmonės kodas: 305677297, veikla įregistruota ir vykdoma Lietuvoje, ir veikia pagal Lietuvos Respublikos (toliau LR) įstatymus.
     1.5. Pirkėjas – asmuo, perkantis prekes ar paslaugas el. parduotuvėje. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
          1.5.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
          1.5.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
          1.5.3. juridiniai asmenys;
          1.5.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

  2. Asmens duomenų apsauga
     2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
          2.1.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
          2.1.2. nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.
     2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. Taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
     2.3. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
     2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
     2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

  3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
     3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
     3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo su el. parduotuve sutarties. Žiūrėti 8. Taisyklių punktą.
     3.3. Pirkėjas įsipareigoja už užsakytas prekes sumokėti sutartą kainą ir jas priimti.
     3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
     3.5. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

  4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
     4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
     4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
     4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
     4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo pasirinktu metodu ir nurodytu adresu.

  5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka
     5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
     5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia užsakymo tvirtinimo mygtuką, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
     5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
     5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes naudojantis el. bankininkystės sistema.
     5.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

  6. Prekių pristatymas
     6.1. Pardavėjas įsipareigoja prekes išsiųsti per 1-3 darbo dienas po apmokėjimo, išskyrus atostogų laikotarpį.
     6.2. Atostogų laikotarpis skelbiamas el. parduotuvės informacijos skiltyse. Pardavėjas įsipareigoja prekes išsiųsti per 1-3 darbo dienas po atostogų pabaigos datos.
     6.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti ar atsiimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti ar atsiimti negali, o prekės pristatytos pasirinktu pristatymo metodu ir nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
     6.4. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas.
     6.5. Prekių pristatymo terminai ir kainos yra nurodomos pasirenkant pristatymo būdą. Išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
     6.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
     6.7. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pristatoma pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje esamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
     6.8. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

  7. Prekių kokybės
     7.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
     7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

  8. Prekių grąžinimas ir keitimas
     8.1. Visas prekes galima grąžinti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos ir nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį su Pardavėju.
     8.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją kontaktų skyriuje pateiktomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastį (neprivaloma).
     8.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
          8.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
          8.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
          8.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
          8.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
          8.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą arba nurodyti užsakymo numerį.
     8.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. punkte nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
     8.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma.
     8.6. Grąžinamų prekių siuntimo (pristatymo) ir grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas, išskyrus tuos atvejus kai vykdomas viso užsakymo (t.y. visų prekių esančių užsakyme) grąžinimas inicijuotas dėl Pardavėjo kaltės.
     8.7. Per 5 (penkias) darbo dienas po prakės(-ių) grąžinimo Pardavėjas įsipareigoja į Pirkėjo sąskaitą pervesti grąžinamą pinigų sumą.

  9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė
     9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
     9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
     9.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

  10. Rinkodara ir informacija
     10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
     10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
     10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
     10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės kontaktų skyriuje nurodytais būdais.
     10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM („šlamšto“) katgoriją.

  11. Baigiamosios nuostatos
     11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
     11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.